גם מימוש אופציות למניות לא הופך עובד בחברה לבעל מניות בה; יש תחילה לוודא שהן לא מוחזקות בנאמנות

מספר רב של חברות, בעיקר חברת הזנק (High-Tech), חותמות עם עובדיהן על הסכמי הענקת אופציה. אופציה, כשמה כן היא, הינה האפשרות לרכוש מניה של החברה בעתיד, בסכום ובתנאים מוסכמים מראש…

להמשך קריאהגם מימוש אופציות למניות לא הופך עובד בחברה לבעל מניות בה; יש תחילה לוודא שהן לא מוחזקות בנאמנות

עסקה למכירת מניות שליטה בחברה איננה פוטרת בהכרח את החברה מחיוביה החוזיים, טרם ביצוע העסקה

חברה התקשרה במהלך שנות פעילותה במספר רב של הסכמים, מסוגים שונים, מול ספקים, נושים, סוכנים וכיוצ"ב. לחברה בעל מניות יחיד, בשם אלון, אשר התקשר עבור ובשם החברה באותם הסכמים. ביום…

להמשך קריאהעסקה למכירת מניות שליטה בחברה איננה פוטרת בהכרח את החברה מחיוביה החוזיים, טרם ביצוע העסקה

האם גם בעלי מניות יכולים לקבל צו הקפאת הליכים? רק במקרים מיוחדים

הליך הקפאת ההליכים הינו מעין הליך חירום אשר נועד לאפשר את המשך פעילותה של החברה כ"עסק חי" עד לגיבושו של הסדר נושים שיאפשר את שיקומה לטובת נושיה, עובדיה, בעלי מניותיה…

להמשך קריאההאם גם בעלי מניות יכולים לקבל צו הקפאת הליכים? רק במקרים מיוחדים

מתחים בין זכות סירוב ראשונה לבין BMBY

זכות הסירוב הראשונה היא אחד הכלים העיקריים שנעשה בהם שימוש ביחסים שבין בעלי מניות על מנת למנוע כניסתו של שותף עסקי חדש לחברה, שאינו מקובל על יתר בעלי המניות. משמעות…

להמשך קריאהמתחים בין זכות סירוב ראשונה לבין BMBY

על גבולות האחריות האישית של נושאי משרה ובעלי מניות בתאגיד

פלוני המבצע פעולות באמצעות חברה שבבעלותו, כורת באמצעות החברה חוזה אל מול צדדים שלישיים במסגרת פרויקט משותף. לימים מתברר, כי בשל פעולות אשר בוצעו על ידי החברה- ושפלוני היה הגורם…

להמשך קריאהעל גבולות האחריות האישית של נושאי משרה ובעלי מניות בתאגיד