משפט מסחרי-תאגידי

Corporate & Securities Counsel

שירותים שוטפים בתחום דיני התאגידים ונ”ע, הכוללים ייעוץ יחודי לבעלי מניות ונושאי משרה, ליווי גיוסי חוב והון, עריכת עסקאות מיזוג ורכישה, ייסוד ופירוק (הן מרצון והן באמצעות בית משפט) והטמעת ממשל תאגידי ראוי.

Fintech & Cryptography Law

למשרד מומחיות בכל הדרישות המשפטיות והרוגלטוריות הנוגעות לפעילות העסקית והמסחרית של חברות הזנק וקריפטו (Crypto-Currency), ובמטרה להעניק לללקוח ייצוג מוביל ואישי.

ליווי ועריכת הסכמים

ניהול מו”מ, מתן חוות דעת, עריכת מגוון הסכמים, הכוללים הסכמי שת”פ, הסכמי הלוואה, הסכמי ערבות, הסכמי עבודה, הסכמי זכיינות, הסכמים למתן שירותים, הסכמי שכירות וחכירה, הסכמי קניין רוחני ועוד.