משפט מסחרי-תאגידי

Corporate Legal Counsel

שירותים משפטיים בתחום דיני התאגידים; הכוללים ליווי בעלי מניות ונושאי משרה בתאגיד, ייסוד ופירוק תאגידים (הן מרצון והן באמצעות בית משפט), עריכת הסכמי מייסדים ושותפויות, הסכמי מכירת/רכישת/הקצאת מניות והסכמים בין בעלי המניות.

Fintech

ייעוץ שוטף לכלל הדרישות המשפטיות והרוגלטוריות הנוגעות לפעילות העסקית של לקוחותינו, לרבות בניית המסמכים המשפטים עבור אתרי אינטרנט ואפליקציות. משימת המשרד היא להיות שחקן מרכזי בתחום ה- Fintech ולסייע ללקוחותיו להשיג את מטרותיהם באמצעות פיתוח קשרים עסקיים וחברתיים שיתרמו להם בהמשך הדרך.

ליווי ועריכת הסכמים

ניהול מו”מ, מתן חוות דעת, עריכת מגוון הסכמים, הכוללים הסכמי שת”פ, הסכמי הלוואה, הסכמי ערבות, הסכמי עבודה, הסכמי זכיינות, הסכמים למתן שירותים, הסכמי שכירות וחכירה, הסכמי קניין רוחני ועוד.