ליטיגציה מסחרית

משרדנו מספק מגוון רחב של שירותים בתחום הליטיגציה המסחרית, הן בייצוג בערכאות משפטיות הן באמצעים אלטרנטיביים, כגון: בוררות, פישור וגישור.

בתוך כך, מייצג המשרד תאגידים, דירקטורים, נושאי משרה ויחידים בסכסוכים מסחריים מורכבים, בין אם למול פרטים או למול תאגידים מסחריים מקומיים ובינלאומיים. בין השירותים המוצעים נכללים:

• תביעות בגין קיפוח בעלי מניות מיעוט ומנגנוני הפרדות
• תביעות נגזרות
• תביעות ייצוגיות הן בתחום הכלכלי-מסחרי הן בתחום הצרכני
• תביעות אחריות נושאי משרה והרמת מסך
• תביעות בגין עוולות מסחריות והגנות על זכויות הקניין רוחני
• תביעות כספיות